Visie

De Sijs is een cohousingproject met een visie waarin samenleven, ecologie en duurzaamheid centraal staan. We geloven erin dat als mensen de gelegenheid krijgen elkaar te ont-moeten er een grote uitwisseling kan plaatsvinden. We denken aan allerlei materiaal, kennis, ideeën, en ervaringen. Maar ook hulp en steun op andere vlakken worden makkelijk mogelijk. De kans op sociale en emotionele vereenzaming wordt zo weer wat verkleind.

We willen een zo goed mogelijk evenwicht vinden op alle vlakken zodat ieders privacy, persoonlijkheid, capaciteiten, voorkeuren, kennen en kunnen gewaarborgd blijft. Met De Sijs willen we dus een gemeenschap zijn die de voordelen van ont-moeten op een eenvoudige manier en op regelmatige basis mogelijk maakt. Ook onze infrastructuur nodigt uit om te ont-moeten, zowel binnen De Sijs als in de ruimere buurt.
Hoe blijft De Sijs draaien? Alle bewoners zijn mede verantwoordelijk voor het beheer, het samenleven en de dagelijkse organisatie.

Een kleine voorwaarde is dat je als groepslid wel ergens een hoekje af hebt en dat koestert bij jezelf en bij de ander :).

Advertenties