FAQ

Welke gemeenschappelijke activiteiten kan ik verwachten?
Regelmatig samen koken en eten, een uitstapje, voetbal of het Eurosongfestival kijken in de tv-ruimte, spelletjesavond, klusjesdag, BBQ in de zomer… Uiteraard enkel voor wie zin heeft.

Mag ik mijn huisdieren meenemen?
Omdat we een stedelijk project zijn, lijkt het ons aangeraden om het aantal huisdieren te beperken. Daarom hebben we in consensus onze huisdierenpolitiek vastgelegd. Als je hieromtrent vragen hebt, laat gerust iets weten!

Is er een eigen keuken / sanitair aanwezig in mijn woning?
Ja. Elke unit heeft de standaarduitrusting van een privéwoning.

Hoe worden beslissingen gemaakt?
Beslissingen worden in consensus gemaakt, waardoor het belang van ieders mening gewaarborgd blijft.

Wat als er wrijving is tussen bewoners?
Wanneer er een conflict is, streven we ernaar om voldoende mogelijkheden te creëren waardoor beide partijen inzicht krijgen in elkaars mening. Van daaruit kan gezocht worden om een consensus te bereiken.
Sommige mensen zullen goede vrienden worden, anderen blijven goede buren.

Waarom zou ik in een cohousingproject gaan wonen?
Het wonen in een woongemeenschap biedt vele praktische voordelen:
Je maakt meer kans op onthaasten. Gemeenschappelijke maaltijden en boodschappen betekenen een tijdswinst, je moet bijvoorbeeld minder vaak koken als je een beurtrol instelt. Ontspanning, hobby’s, babysit en vriendenbezoek vergen geen verplaatsing meer als ze binnen de gemeenschap plaatsvinden.
Meer over:
Delen van infrastructuur en middelen:
Een gedeelde keuken, wasruimte, speelkamer, tuin, werkplaats, …. waarvoor het materiaal gezamenlijk wordt aangekocht, schept financieel heel wat voordeel voor allen.
Delen van kennis en vaardigheden:
De bewoners oefenen verschillende beroepen en hobby’s uit en bezitten verschillende talenten, vaardigheden en kwaliteiten. Gemeenschappelijk wonen biedt een omgeving waar een spontane uitwisseling ontstaat van al deze kennis en expertise. Volwassenen en kinderen leren van elkaar en ook iedereen heeft toegang tot elkaars rijkdom.
Gemeenschappelijk wonen heeft een positief effect op de gezondheid en garandeert een hogere levenskwaliteit. (onderzoek: Rosetto effect).
Maatschappelijke meerwaarde:
We willen graag een open leefgemeenschap zijn, waar de link met de buurt erg belangrijk is. Denk maar aan autodelen, een ruimte verhuren aan een buurtbewoner, een buurtfeest, gezelschapsspelletjesavonden…
Herstel van het sociaal weefsel:
Gemeenschappelijk wonen is, mits respect voor de individuele privacy, een antwoord op het risico tot vereenzaming en verzuring in onze maatschappij.
Intergenerationele samenhang: Het samenwonen van verschillende leeftijdscategorieën bevordert een gezonde intergenerationele solidariteit.
Betrokkenheid met de buurt:
Vaak betekenen woongemeenschappen een stimulans voor extra activiteiten in de buurt. De gemeenschappelijke ruimte kan daarbij gebruikt worden als clubhuis of ontmoetingshuis voor vb. een kaartavond, muziekgroep, filmclub,…

Kan ik bij jullie ook een woning huren?
Nee, er zijn geen huurwoningen beschikbaar in ons project.

Is de aanschaf van een woning in een cohousingproject goedkoper?
De aankoop van een klassieke woning vergelijken met die van een cohousingwoning, is als appelen met peren vergelijken. In een cohousingproject krijg je immers gemeenschappelijke delen bij: tuin, wasruimte, logeerkamer,… . Daarom is een cohousingwoning niet perse goedkoper.
Zoals in elk bouwproject kan je de aankoopprijs echter drukken door zelf de handen uit de mouwen te steken bij de binnenafwerking en daarbij geen te dure keuzes te maken.

Is het leven goedkoper in een cohousingproject?
Ongetwijfeld. Wonen in een cohousing betekent dat je heel wat zaken gezamenlijk kan aankopen. Denk aan gemeenschappelijke abonnementen, wasmachine, de grasmachine, auto’s, (elektrische) fietsen,… Vind jij het belangrijk om bijvoorbeeld een eigen wasmachine in je unit te voorzien, kan dat ook.
Ook dagdagelijkse verbruiksgoederen kunnen samen aangekocht worden. Denk bijvoorbeeld aan bulkaankopen van etenswaren, huishoudproducten zoals wc-papier, (af)wasmiddel,…

Welke gemeenschappelijke ruimtes zullen er zijn in De Sijs?
tuin
garage
logeerkamer
wasplaats
keuken
tuinberging
atelier
fietsenstalling
leefruimte
bureauruimte/stille ruimte
badkamer

Hoe regelen jullie dit juridisch?
In de fase voorafgaand aan en tijdens de verbouwingswerken regelen we onze onderlinge verhouding via een (tijdelijke) Burgerlijke Maatschap. Een maatschap is aan weinig formaliteiten onderworpen en wordt slechts minimaal gereglementeerd in de wet. Het is een transparante structuur zonder rechtspersoonlijkheid, die in principe niet aan belasting onderworpen is en geen fiscale impact heeft.
Toegespitst op cohousing, is de maatschap een vennootschap (samenwerkingsverband) tussen de (toekomstige) eigenaars van het project, waarbij zij bepaalde inbrengen doen, met als doel de woningen (=units) en de gemeenschappelijke voorzieningen te bouwen/verbouwen aan te leggen.
De juridische structuur bij de aankoop zelf ontlenen we aan de door notarissen zeer goed gekende klassieke basisakte voor appartementsgebouwen (vereniging van mede-eigenaars): elke koper koopt zijn/haar eigen eenheid en een aantal quotiteiten van de gemeenschappelijke delen en voorzieningen. De in de basisakte en het reglement van mede-eigendom georganiseerde mede-eigendom treedt in werking vanaf de laatste voorlopige oplevering van de werken.

Hoe kan ik het project leren kennen?
Kennismaken met De Sijs gebeurt in verschillende stappen:
Kom gerust eens naar een infosessie! We organiseren regelmatig een infosessie, waar je wegwijs wordt gemaakt in ons project en inzicht krijgt in de plannen. De infosessie is een noodzakelijke eerste stap: alle vragen worden hier immers beantwoord. (Gast)
Je bent na het bijwonen van een infosessie welkom op een volgende algemene vergadering. Hier krijg je een peter/meter toegewezen die antwoord kan geven op al je vragen. Als je één algemene vergadering bijgewoond hebt, kan je beslissen kandidaat-lid te worden. Je mag vrijblijvend maximum 3 algemene vergaderingen bijwonen.
Indien je beslist bij De Sijs te komen, ben je kandidaat-lid. Nadat je 2500 euro betaald hebt (eerste schijf van je unit), ben je volwaardig lid.

Wat met geluidshinder van de Geldenaaksebaan of de spoorweg vlak langs de site?
Als groep vinden we dit een erg belangrijk aandachtspunt. We hechten veel belang aan hoge geluidsisolatie in de woningen zelf. Aan de Geldenaaksebaan zal een groenscherm geplaatst worden om geluidsoverlast en fijnstof te beperken. De treinen vormen slechts een beperkt probleem, wegens de hoge spoorwegbedding.

Wie is welkom in de groep?
Iedereen die interesse heeft voor cohousing, ecologie en duurzaam wonen is welkom! Kom gerust eens kijken op een infosessie en een vergadering. Als je denkt dat het iets voor kan zijn, kan je erbij!

Hoeveel inspraak heb ik in de bouw?
Hoe sneller je besluit mee in te stappen, hoe meer je inspraak hebt in het bouwproces. In augustus 2016 zal de bouwaanvraag ingediend worden. Voor die datum kan er nog veel mee beslist worden. Vanaf die datum is er slechts beperkte inspraak mogelijk.

Waarom heten jullie De Sijs?
De naam “De Sijs” is een eerbetoon aan het historisch hoekpand dat door de oudere generatie buren nog fris in het geheugen ligt als café & buurtwinkel “Bij Elza en Juul van De Sijs”. We hopen dat we met ons project eenzelfde sociale rol kunnen spelen en zo De Sijs opnieuw tot leven te kunnen wekken.

Advertenties